4. 12. 2013

Saul Leiter

 Před pár dny zemřel Saul Leiter - pro mě Pan Fotograf. Americký umělec se dožil 89 let a za svůj život vytvořil obdivuhodné dílo - jeho fotografie často navozují dojem malby (ostatně malířství se věnoval souběžně s fotografováním).
 
"Musím přiznat, že se neřadím ke stoupencům ošklivosti. Velmi se obdivuji jistým aspektům krásy, byť to někdo může chápat jako staromilství. Někteří fotografové se domnívají, že se zachycováním lidského utrpení dotýkají vážného problému. Osobně si nemyslím, že je utrpení hlubší než štěstí."
 

(Saul Leiter)